Räkna ut skatt på ränta

Ränteintäkter kr
Beräkna
Svar: -

Skatt på ränta

Skatt på ränta får du om du t.ex. sparar pengar på ett bankkonto och får ränta för dina sparade pengar av banken. Om du till exempel sparar varje månad till en viss ränta så växer ditt innehav på kontot passivt, både med hjälp av räntan och tack vare dina regelbundna insättningar. Den 31 december varje år räknar banken ut räntan som ska sättas in på kontot, men drar först av skatten på räntan.

I vilket sammanhang används skatt på ränta?

Den skatt du betalar på räntan i ett sparkonto tas upp i din skattedeklaration som ”inkomst av kapital” och har en skattesats på 30 procent. Om du sparar i bank behöver du inte själv fylla i uppgifter om ränteinkomsterna – banken lämnar själv in en kontrolluppgift till Skatteverket på den ränta som du fått. Om den ränta som betalas ut till ditt konto är under 100 kr så drar banken dock ingen skatt.

Om du däremot sparar dina pengar i till exempel en kapitalförsäkring betalar du ingen skatt på räntan på samma sätt, eftersom sparandet ligger i en försäkring. Istället betalar du en årlig skatt beroende på värdet av ditt sparande i försäkringen och de inbetalningar du gjort under året. Samma sak gäller för sparande i investeringssparkonto (placering i aktier, fonder med mera). Du betalar varken skatt på räntan eller skatt när du säljer dina värdepapper. Istället betalar du skatt en gång om året på värdet av sparandet.

Hitta bästa räntan

Här hittar du bästa räntan på nätet just nu. Välj vilken ränta som passar dig bäst och klicka "Ansök här" för att börja spara pengar redan idag.

Sparkonto Sparbelopp Ränta Betyg
1 Multitude Bank Från 300 kr 3,1 - 4,2%
2 Savelend Från 500 kr 7 - 9%
3 Avanza Från 100 kr Upp till 1,20%
Kontakta oss på [email protected].