Vad är bunden ränta/fast ränta?

Bunden (fast) ränta eller rörlig ränta kan du välja om du lånar pengar till din bostad. Rörlig ränta innebär att räntesatsen ändras i takt med förändringarna på räntemarknaden. En fast ränta är densamma under hela räntebindningsperioden. Normalt sett kan du välja mellan att binda räntan från 3 månader upp till 10 år. Det som kallas rörlig ränta är inte helt rörlig, utan brukar handlar om tremånadersräntan.

När används bunden / fast ränta?

Bunden eller fast ränta förekommer enbart vid bolån eftersom det är lån där banken anser sig ha en god säkerhet för pengarna och därför vågar låna ut för samma ränta på längre sikt.

Alla bolånetagare måste ta ställning till om de vill ha fast eller rörlig ränta – eller en kombination av båda. Banken anser vanligtvis att du ska binda halva lånet och lägga hälften på rörliga räntor. Det är ett logiskt resonemang för bankerna som på det viset säkrar sina ränteintäkter ett antal år framöver.

Men fast ränta är inte alltid den bästa lösningen för låntagaren. De senaste åren har det varit mer förmånligt att välja rörlig ränta. Däremot ger en bunden ränta större trygghet i ekonomin: du vet varje månad hur stora dina utgifter för bolånen blir och kan planera efter det.

Ett lån med bunden ränta kan bli besvärligt om du av någon anledning måste sälja bostaden innan lånet löper ut och därmed tvingas bryta ditt avtal om bunden ränta i förväg. Risken är då stor att du måste betala banken för de räntor den går miste om fram till den tid lånet förfaller, den så kallade ränteskillnadsersättningen. Det kan bli stora belopp om det återstår lång tid av perioden för lånet med fast ränta. Om du har lån med bunden ränta är det också svårare för dig att byta bank – och därmed också att förhandla om dina lån.

Hitta lån med låg fast ränta

Genom låneförmedlare kan du hitta lån med låg fast ränta genom att jämföra flera banker med endast en ansökan. Du väljer sen själv vilket lån med låg fast ränta som verkar bäst.

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Ferratum 5000 - 600 000 kr Minst 20 år
2 Comboloan 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 5000 - 600 000 kr Minst 18 år