Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta du ska betala om du har köpt något mot faktura och missat sista betalningsdag (förfallodag). Dröjsmålsräntan regleras i räntelagen.

När används dröjsmålsränta?

Företag använder dröjsmålsräntor för att deras kunder ska betala i tid och kan ses som ett slags straffränta vid förseningar. Hur hög dröjsmålsräntan är ska stå i det avtal om betalningsvillkor och annat som du har ingått i samband med att du till exempel tecknade ett abonnemang eller köpte något på avbetalning. Dröjsmålsräntan räknas varje dag, från den dag du skulle ha betalat. Det finns ingen övre gräns för hur hög en dröjsmålsränta får vara, så det kan i många fall vara klokt att betala i rätt tid. Om det inte finns någon information i avtalet om hur stor dröjsmålsräntan är har företaget enligt räntelagen rätt att debitera referensräntan +8 procent. Referensräntan är en grundränta som fastställs två gånger per år av Riksbanken.

Hitta lån med låg dröjsmålsränta

Genom låneförmedlare kan du hitta lån med låg dröjsmålsränta genom att jämföra flera banker med endast en ansökan. Du väljer sen själv den dröjsmålsränta som är bäst.

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Ferratum 5000 - 600 000 kr Minst 20 år
2 Comboloan 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 5000 - 600 000 kr Minst 18 år
Kontakta oss på [email protected].
Kontakta oss på [email protected].