Marginalränta

Marginalränta

Vad är marginalränta?

Från slutet av 1985 fram till maj 1994 använde Riksbanken en styrränta i Sverige som på den tiden kallades för marginalränta. Marginalräntan ersattes efter denna tidsperiod av Riksbankens reporänta som används än idag. Ändringen från marginalränta till reporänta genomfördes på grund av den dåvarande finanskrisen som pågick i början av 90-talet. Den enda faktiska skillnaden mellan dessa två räntor är namnet. Under 90-talets början nådde marginalräntan rekordhöga nivåer, vilket den sedermera blev känd för. En dag i början av september 1992 nådde räntan en procentsats på 500, vilket orsakades av den sedan tidigare ökända finansmannen George Soros. Han utsatte den svenska valutan för starka spekulationer och orsakade på så vis denna rekordhöga marginalränta.

Eftersom marginalränta är ett gammalt begrepp används det inte längre. När man pratar om marginalränta handlar det därmed snarare om historia kring vad som skedde ekonomiskt runt finanskrisen i Sverige på 1990-talet.

Viktiga Datum i Marginalräntans Historia

  • December 1985: Marginalräntan införs som styrränta.
  • September 1992: Under finanskrisens kulmen höjde Riksbanken marginalräntan till 500 procent, ett drastiskt försök att rädda den svenska kronan och ekonomin.
  • Maj 1994: Marginalräntan ersätts av reporäntan, vilket markerar slutet på dess användning som styrränta.

I vilket sammanhang använde man marginalränta?

Marginalräntan var en styrränta, precis som reporäntan är idag. Den dåvarande marginalräntan är densamma som dagens reporänta och avgör hur mycket som marknadens banker kan låna för i Sveriges Riksbank. De kan även placera för denna ränta i form av värdepapper. Eftersom ändringarna på den dåvarande marginalräntan och dagens reporänta ger direkta konsekvenser på marknadsräntorna, styr den även marknaderna. Därför kan både marginalräntan och reporäntan även kallas för styrränta. Styrräntan påverkar tillväxten ekonomiskt och även inflationen.

Det är Riksbankens uppgift att försöka hålla en balanserad inflation och för att lyckas med detta används styrräntan som verktyg. Av den orsaken ersattes till slut marginalräntan av reporäntan under 1990-talet.

Vanliga frågor och svar

Vad är marginalräntan idag?

Marginalräntan (idag styrränta) är 3,75 % efter sänkningen av riksbanken i maj 2024.