Marknadsränta

Det som en låntagare betalar på den öppna marknaden för sitt lån går under namnet marknadsränta. I medier pratas det ofta om två olika sorter av denna ränta. Detta är viktigt eftersom två olika perspektiv på räntan avgör hur den prissätts. De kallas för den korta respektive den långa marknadsräntan. Den korta representerar räntan på statsskuldväxlar (statsskuldväxlar används för att betala statens kortfristiga lånebehov som vanligtvis löper under ett år) samtidigt som den långa oftast är femåriga statsobligationers ränta.

Kort marknadsränta avser lån kortare än ett år. Dess nivå bestäms praktiskt taget av Sveriges Riksbank, i och med att de justerar den så kallade reporäntan, som i sin tur avgör vilken ränta bankerna får på sina kortsiktiga in- och utlåningar.

Lång marknadsränta avser lån längre än ett år. Det är som du förstår motsatsen till ovanstående ”Kort marknadsränta”. Den korta marknadsräntan påverkar dock den långa, tillsammans med marknadens förväntningar på landets inflation. Tror man att inflationen kommer stiga i framtiden så ökar även den långa räntan och vice versa.

I vilket sammanhang används marknadsräntan?

Marknadsräntan är räntan som en person eller ett företag är villigt att betala för diverse typer av krediter på den allmänna marknaden. Det är enligt utbud och efterfrågan som marknadsräntan får sitt pris. Självklart är det många faktorer som spelar in.

Reporäntan till exempel har stor betydelse för hur stor marknadsräntan blir. Om reporäntan förändras sker en direkt effekt på marknadsräntan i och med påverkan på marknaden. På så sätt styr reporäntan marknadsräntan. Mekanismerna på marknaden innebär att lägre räntor ger högre inflation och vice versa.

Hitta lån med låg marknadsränta

Genom låneförmedlare kan du hitta lån med låg marknadsränta genom att jämföra flera banker med endast en ansökan. Du väljer sen själv den marknadsränta som är bäst.

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Ferratum 5000 - 600 000 kr Minst 20 år
2 Comboloan 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 5000 - 600 000 kr Minst 18 år
Kontakta oss på [email protected].