Ockerränta

Ocker är ett begrepp som förekommer när man pratar om ett bedrägligt beteende när det gäller pengar. Ett beteende som påvisar ocker är när en privatperson eller ett företag utnyttjar en persons naiva sinne, beroendeställning, dåliga omdöme eller trångmål för att vinna fördelar ekonomiskt. Detta förfarande och beteende är olagligt och straffbart i Sverige.

Ockerräntor har i princip funnits sedan all typ av handel började mellan människor. Genom alla tider har det funnits personer som hamnat i pressade situationer ekonomiskt och därför intagit en beroendeställning. Andra har i dessa situationer erbjudit sin hjälp och tagit ut en ockerränta. Dessa oskäliga ockerräntor har varit olagliga sedan länge men detta har uppenbarligen inte hindrat dem från att leva vidare. Det finns inga konkreta siffror på vad en ockerränta ska ligga på för att betraktas vara en orimlig räntesats. Om en ränta är oskälig eller inte avgörs av många faktorer i varje enskilt fall.

I vilket sammanhang används ockerränta?

Ockerränta innebär att man olagligt utnyttjar någons negativa eller kanske desperata situation för att ta ut en orimligt hög ränta genom ekonomiska överenskommelser. Dessa oskäliga räntor, som även benämns som ockerräntor, innebär att personer i en utsatt ekonomisk situation får ännu större kostnader. Finansinspektionen motverkar ockerräntor genom att ställa krav på aktörerna på marknaden. Det är inte bara företag som agerar kreditgivare som kan ta ockerräntor, utan även privatpersoner. Som tidigare nämnts är det straffbart att ta ut ockerräntor och det kan ge fängelsestraff på upp till två år.

Låna pengar med låg ränta

Genom en låneförmedlare kan du jämföra lån hos flera banker med endast en ansökan

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Ferratum 5000 - 600 000 kr Minst 20 år
2 Comboloan 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 5000 - 600 000 kr Minst 18 år
Kontakta oss på [email protected].