Ockerränta

Ocker är ett begrepp som förekommer när man pratar om ett bedrägligt beteende när det gäller pengar. Ett beteende som påvisar ocker är när en privatperson eller ett företag utnyttjar en persons naiva sinne, beroendeställning, dåliga omdöme eller trångmål för att vinna fördelar ekonomiskt. Detta förfarande och beteende är olagligt och straffbart i Sverige.

Ockerräntor har i princip funnits sedan all typ av handel började mellan människor.  Det finns inga konkreta siffror på vad en ockerränta ska ligga på för att betraktas vara en orimlig räntesats. Om en ränta är oskälig eller inte avgörs av många faktorer i varje enskilt fall.

Ockerränta

Kännetecken för ockerränta

För att identifiera ockerräntor ska du vara uppmärksam på abnormt höga räntesatser vid lån som inte står i paritet med marknadens standarder. Långivare kan ibland utnyttja din ekonomiska situation genom att kräva räntor som avsevärt överstiger normala nivåer, vilket blir ocker om det sker i en utsatt situation eller på grund av bristande insikt.

Regler för högkostnadskrediter förhindrar ockerräntor på lån

Sedan september 2018 har ockerräntor på olika typer av lån i Sverige försvunnit, då riksdagen införde särskilda regler för att förhindra abnormt höga räntor. Räntetaket ligger på max 40 % över referensräntan, som i dagsläget är 4 %, vilket gör att den maximala räntan som får tas ut är 44 %.

Det infördes även ett kostnadstak som innebär att ett lån aldrig kan kosta mer än dubbelt vad lånesumman är. Ett lån på 10 000 kr kan alltså aldrig kosta mer än 20 000 kr.

Lagstiftning och skydd mot ockerränta

I Sverige är ocker, det vill säga att utnyttja någons utsatta ställning för att ta ut orimligt höga räntor eller avgifter för lån, olagligt. Lagstiftningen syftar till att skydda dig som konsument från att utsättas för ocker genom en rad regler och tillsynsmyndigheter.

Rättsliga följder

Att ta ut en ockerränta är inte bara olagligt utan kan också leda till allvarliga rättsliga följder, inklusive:

  • Böter
  • Fängelse: Upp till två år för mindre allvarliga fall och upp till fyra år för mer grova brott.

Vanliga frågor och svar

Är ockerränta olagligt?

Ja, det är olagligt att ta ut ockerränta i Sverige. Den som fälls riskerar böter eller fängelse.

Vad är ocker enligt lagen?

Ocker enligt svenskt lag är när en person utnyttjar en annan persons lättsinne, trångmål, oförstånd samt beroendeställning, för att få till stånd ett ekonomiskt avtal, som uppenbart står i missförhållande till vad som är vedertaget.

Vad är grovt ocker?

Grovt ocker är när gärningen skett vanemässigt eller i stor omfattning, på ett betydande belopp och där gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet.