Räntelagen

Räntelagen är en lag som bland annat handlar om betalningsvillkor och vilka dröjsmålsräntor företag kan ta ut av en låntagare eller kund.

Enligt räntelagen kan till exempel dröjsmålsränta krävas från den dag som infaller 30 dagar efter det att fakturan skickats. Låntagaren behöver däremot inte betala ränta för tiden innan han eller hon har fått räkningen eller kravet.

Räntelagen beskriver också att om en låntagare på grund av arbetslöshet, sjukdom eller annan liknande omständighet som hon eller han inte har kunnat råda över inte har kunnat betala i utsatt tid kan dröjsmålsräntan jämkas om det vore oskäligt att begära full ränta.

När används räntelagen?

Räntelagen gäller när du köper något på avbetalning eller på annat sätt lånar pengar. Lagen är dispositiv. Det betyder att de båda parter som ingår ett avtal inte behöver följa lagens föreskrifter. De kan istället enas kring ett eget avtal med andra villkor än de som finns i räntelagen. Ett sådant avtal gäller dock bara om du som låntagare har godkänt villkoren. Om du inte har godkänt villkoren gäller räntelagen. Vissa delar av räntelagen kan däremot inte förhandlas bort om det skulle vara till din nackdel som låntagare/konsument.

Andra viktiga punkter i räntelagen:

  • Du måste inte betala dröjsmålsränta för dagarna före förfallodatum, såvida du inte på något sätt har brutit mot avtalet.
  • Dröjsmålsräntor ska beräknas enligt en särskild räntefot, som hör samman med den referensränta som gäller vid tillfället plus 2 procentenheter.
  • Om räkningen eller fakturan förfaller en helg eller ett veckoslut så flyttas i regel förfallodagen till närmast kommande vardag.
  • Vid försenad betalning har säljaren rätt att ta ut en avgift för betalningspåminnelse på 60 kronor plus eventuella andra kostnader för inkasso osv., om båda parterna har avtalat om detta när skulden uppstod.

Hitta lån som följer räntelagen

Genom låneförmedlare kan du hitta lån som följer räntelagen genom att jämföra flera banker med endast en ansökan. Du väljer sen själv vilket lån som verkar bäst.

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Ferratum 5000 - 600 000 kr Minst 20 år
2 Comboloan 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 5000 - 600 000 kr Minst 18 år
Kontakta oss på [email protected].