Rörlig ränta

Rörlig ränta

Hur fungerar rörlig ränta?

Rörlig ränta betyder att räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntan eller något index. Den rörliga räntan varierar alltså under den tid du lånar. Motsatsen till rörlig ränta är fast eller bunden ränta. Vid fast ränta vet du att räntan är bestämd under en viss tid, till exempel mellan två till fem år.

Vad är skillnaden på rörlig och bunden ränta?

Ett bolån med rörlig ränta innebär att dina betalningar kan variera beroende på marknadsläget. Rörlig ränta kan vara bra om du tror att bolåneräntan även i fortsättningen kommer vara låg. Med en bunden ränta låser du istället in räntesatsen för en bestämd period, vilket ger dig en förutsägbar kostnad. Vid val av bundet lån kan bindningstiderna variera, vanligtvis från ett till tio år, medan rörlig ränta ofta justeras var tredje månad baserat på räntemarknadens rörelser. Banker erbjuder både listräntor och snitträntor, där listräntan är den officiella räntan medan snitträntan är den genomsnittliga räntan som bankens kunder faktiskt betalar.

För- och Nackdelar med Rörlig Ränta

Rörlig ränta erbjuder ekonomisk flexibilitet då du kan dra nytta av sänkta marknadsräntor, vilket kan leda till lägre månatliga amorteringar och minskade lånekostnader. Å andra sidan, om ränteläget stiger, ökar även dina kostnader vilket kan påverka din ekonomi negativt.

Fördelar

 • Möjlighet att dra nytta av låga marknadsräntor
 • Inga avgifter för att omförhandla eller bryta lånet jämfört med fast ränta
 • Möjlighet att betala av mer på ditt lån när räntan är låg
 • Flexibilitet att välja bindningstid efter eget behov

Nackdelar

 • Ökad risk med varierande räntesatser
 • Svårigheter att budgetera och förutsäga framtida lånekostnader
 • Oförutsägbara betalningar om räntan ökar
 • Potentiell ekonomisk stress vid snabba ränteuppgångar

Hur påverkar rörlig ränta ett bolån?

Din rörliga ränta påverkas av marknadsräntor och kan därmed förändras över tiden, vilket innebär att dina månadskostnader för bolånet kan höjas eller sänkas. Lagen föreskriver ingen övre gräns för hur mycket räntan får röra sig, men den ska vara skälig enligt konsumentkreditlagen. Det är viktigt att följa med i Riksbankens räntebesked eftersom de kan ha stor inverkan på de rörliga bolåneräntorna.

Vem passar rörlig ränta för?

Rörlig ränta kan passa dig om du söker flexibilitet i din ekonomi och är beredd att anpassa dig efter marknadens föränderliga ränteläge. Om du har en stabil och god ekonomi med en buffert som gör att du kan hantera oförutsedda ränteuppgångar, så är rörlig ränta ett alternativ att överväga. Vid följande scenarion kan en rörlig ränta vara bra:

 1. Om du har har tillräckliga besparingar för att motstå perioder av högre månadskostnader.
 2. Om du uppskattar möjligheten att kunna göra extra inbetalningar utan straffavgifter, vilket oftare är möjligt med rörlig ränta.
 3. Om du tror att räntan kommer att förbli stabil eller sjunka.

Hur kan jag jämföra erbjudanden om rörlig ränta?

Jämför aktuella räntor: Gör alltid din research och försäkra dig om att du har den senaste informationen om räntorna från olika långivare.

Bindningstid: Fastställ vilka bindningstider som erbjuds.

Avgifter och kostnader: Identifiera alla tillkommande avgifter och kostnader som kan tillkomma på lånet, såsom uppläggningsavgifter och amorteringskostnader. Detta påverkar den totala kostnaden för lånet.

Villkor för bästa räntan: Banker kan ha särskilda villkor som du behöver uppfylla för att kvalificera dig för den lägsta rörliga räntan. Kolla om det finns krav på lönekonto, försäkringar eller andra produkter som kopplas till erbjudandet.

Använd jämförelseverktyg: Använd jämförelsetjänster på nätet för att få flera låneerbjudanden och på så vis jämföra räntor.

Vanliga frågor och svar

Vad ligger den rörliga räntan på idag?

Den rörliga räntan i Sverige ligger runt 4,77% för bolån med 3 månaders bindningstid.

Vilken bank har lägst rörlig ränta?

SBAB är en av bankerna med en konkurrenskraftig ränta på 4,77%.

Vad är rimlig rörlig ränta?

En rimlig rörlig ränta ligger för närvarande runt 4,5-4,8%, beroende på bank och lånevillkor.

När tror man att räntan går ner igen?

Riksbanken har signalerat att en sänkning av räntan kan börja så tidigt som i andra kvartalet 2024, med potentiella sänkningar på 50–150 räntepunkter under året om inflationsutsikterna förbättras.

Kan jag binda räntan under lånets löptid?

Ja, du har möjlighet att binda din ränta under lånets löptid. Detta innebär att du växlar från en rörlig ränta till en fast ränta för en bestämd period.

Kan jag byta bank med rörlig ränta?

Ja, det är fullt möjligt att byta bank även om du har en rörlig ränta på ditt bolån. Kom ihåg att jämföra villkor och eventuella avgifter som kan tillkomma vid bankbyte.

Vad är riskerna med rörlig ränta?

De främsta riskerna med rörlig ränta är att din månadskostnad kan öka om marknadsräntorna stiger. Det kan påverka din månadsbudget och kräver att du har en viss ekonomisk flexibilitet.

Hur ofta justeras rörlig ränta?

Rörlig ränta justeras vanligtvis var 3 månad i takt med marknadsräntornas förändringar. Den här typen av ränta är därför känd som 3-månaders ränta.