Realränta

Realränta är den ränta du får när du räknar bort inflationen från den nominella räntan på ditt sparande eller lån. Realräntan är alltså en värdesäkrad ränta.

När används realränta?

Realräntan används för att beräkna det verkliga värdet av en placering eller ett lån. Räntan är alltså justerad för förändring i penningvärdet under en viss period, till exempel fem eller åtta år. En placering till fast realränta ger därmed ett förutbestämd belopp. Om till exempel marknadsräntan (den nominella räntan) är 11 procent och inflationen ligger på 7 procent så är realräntan 4 procent.

Eftersom man i Sverige får dra av delar av sin räntekostnad kan du för en investering till exempel ett husköp, räkna fram en ränta som tar hänsyn till detta. Under vissa perioder när inflationen varit hög har då realräntan till och med kunnat bli negativ. Realräntan kan dock vara svår att beräkna exakt i förväg eftersom den beror på förväntningar om hur stor inflationen ska bli.

Hitta lån som följer realräntan

Genom låneförmedlare kan du hitta lån som följer realräntan genom att jämföra flera banker med endast en ansökan. Du väljer sen själv vilket lån som verkar bäst.

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Ferratum 5000 - 600 000 kr Minst 20 år
2 Comboloan 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 5000 - 600 000 kr Minst 18 år
Kontakta oss på [email protected].