Referensränta

Vad är referensränta?

Referensräntan är en officiell räntesats som Sveriges Riksbank fastställer. Denna sats är av central betydelse för landets ekonomi och spelar en stor roll i det penningpolitiska systemet. Räntan revideras två gånger per år, vilket innebär att den kan förändras den 1 januari och den 1 juli. Detta görs för att återspegla den ekonomiska situationen och Riksbankens penningpolitiska beslut.

Räntan är tätt knuten till reporäntan, även känd som styrräntan, vilket är det verktyg Riksbanken använder för att styra inflationen. Reporäntan sätts med syftet att påverka bankernas räntor och i förlängningen hela den ekonomiska aktiviteten i landet. Här är några viktiga punkter om sambandet mellan referensränta och ekonomin:

  • Används som grund för beräkning av dröjsmålsräntor och andra räntor i avtal
  • Styrs av reporäntan som ett led i Riksbankens penningpolitik
  • Påverkar räntekostnaden för lån och kan därmed påverka dina lånekostnader

I praktiken innebär en ändring av referensräntan att kostnaderna för krediter och sparanden kan justeras. En högre referensränta kan signalera ökade lånekostnader, medan en sänkning kan peka på en billigare kreditkostnad och främja investeringar. Referensräntan är alltså centralt ställd för att ge vägledning för ekonomiska beslut, både för individer och för företag.

Hur påverkar Riksbanken referensräntan?

Riksbanken har en avgörande funktion i fastställandet av Sveriges referensränta, vilket har en direkt inverkan på ekonomin och konjunkturen. Räntan används bland annat vid beräkning av dröjsmålsränta och i olika penningpolitiska sammanhang.

Historisk utveckling av referensräntan

Historiskt sett har referensräntan ersatt det som tidigare kallades diskonto. Diskontot var Riksbankens officiella räntesats som i sin tur påverkade andra räntor i ekonomin. Från och med årsskiftet 1994 avskaffades diskontot och istället introducerades referensräntan. Denna ränta har som syfte att spegla Riksbankens reporänta, vilket är den ränta banker får betala när de lånar pengar över natten från Riksbanken. Reporäntan är central i Riksbankens penningpolitik och fungerar som ett verktyg för att styra ekonomin. När Riksbanken sänker reporäntan blir det billigare att låna pengar, vilket kan stimulera ekonomisk aktivitet under en lågkonjunktur. Tvärtom kan en höjning av räntan verka avkylande på en överhettad ekonomi.

Hur påverkas ekonomin av referensräntan?

Referensräntan som Riksbanken fastställer påverkar direkt bankernas och andra långivares räntesättning. När referensräntan justeras, anpassar bankerna sina utlåningsräntor, vilket innebär att kostnaderna för både nya och befintliga lån kan förändras. För dig som lånar innebär detta att din räntekostnad blir högre eller lägre beroende på referensräntans rörelse.

  1. Riksbanken höjer referensräntan: Bankernas utlåningsräntor tenderar att öka.
  2. Riksbanken sänker referensräntan: Bankernas utlåningsräntor tenderar att minska.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med referensränta?

Referensräntan är en ränta som fastställs av Riksbanken enligt räntelagen och används för att beräkna vissa räntor. Den har inget penningpolitiskt syfte.

Hur räknar man ut referensränta?

Referensräntan baseras på Riksbankens styrränta vid slutet av föregående halvår och avrundas uppåt till närmaste halva procentenhet.

Vad är skillnaden mellan referensränta och styrränta?

Referensränta är en officiell räntesats som grundar sig på styrräntan och används som riktmärke för andra räntor. Styrränta är den ränta Riksbanken använder för att styra inflationen och påverka ekonomin.

Hur beräknas referensräntan?

Referensräntan är styrräntan avrundad till närmaste högre halva procentenhet. Om styrräntan är 0,25 % blir referensräntan 0,5 %.

Vilka faktorer tar riksbanken hänsyn till när de sätter referensräntan?

Riksbanken tar hänsyn till faktorer som inflation, ekonomisk tillväxt och arbetsmarknadsläge när de sätter referensräntan, för att balansera målen om prisstabilitet och en stabil ekonomisk utveckling.

Hur kan jag påverkas av förändringar i referensräntan?

Du påverkas av förändringar i referensräntan genom att det påverkar den ränta du betalar för lån eller mottar för dina sparade pengar. Ett högre referensränta kan innebära stigande räntekostnader för lån.

Låna pengar med låg ränta

Genom en låneförmedlare kan du jämföra lån hos flera banker med endast en ansökan

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Ferratum 5000 - 600 000 kr Minst 20 år
2 Comboloan 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 5000 - 600 000 kr Minst 18 år