Riksgäldens ränta

Riksgälden är en statlig myndighet, grundad 1789, som bland annat sköter statens betalningar, lånar ut pengar till myndigheter, står som garant för andra banker och fastställer statslåneräntan, en referensränta som används inom skattelagstiftningen.

Riksgälden fungerade tidigare också som en bank där företag och privatpersoner kunde öppna sparkonton med rörlig eller fast ränta. Den här typen av sparande har dock efterhand avskaffats, det senaste 2015. Däremot kan du som privatperson fortfarande köpa premieobligationer hos Riksgälden där räntan för samtliga obligationer samlas i en pott med lottdragning.

När används Riksgäldens ränta?

Den kontakt du som privatperson har med Riksgälden är troligen i samband med den så kallade statliga insättningsgarantin (där Riksgälden garanterar att du får dina sparade pengar tillbaka ifall din bank går i konkurs) eller om du tecknar premieobligationer.

Du får ingen ränta på dina premieobligationer men Riksgälden samlar all ränta i en pott som sedan lottas ut två till sex gånger per år. Hur mycket som sammantaget lottas ut, utlottningsprocenten, bestäms av den aktuella marknadsräntan. Vinsterna vid varje dragning är upp till en miljon skattefritt och varje premieobligation ger flera möjligheter att få vinster från räntepotten.

Vinsten är garanterad på premieobligationer om du köper en bestämd följd av dem. Antalet premieobligationer du måste köpa för att få en sådan garanterad vinst varierar, oftast handlar det om mellan tio eller femtio obligationer. Trots att premieobligationer inte ger någon ränta är det en mycket säker sparform eftersom du lånar ut dina pengar till staten – däremot kan pengarna sjunka i värde på grund av inflationen och det är osäkert om de eventuella vinster du får i vinstdragningen kompenserar för detta.

Priset för en premieobligation varierar, men brukar ligga mellan 1 000 och 5 000 kronor. Investerare och banker kan köpa en rad andra obligationer av Riksgälden.

Hitta bättre ränta än vad Riksgälden ger

Här hittar du bättre ränta än vad Riksgälden ger. Välj vilket räntekonto som passar dig bäst och klicka "Ansök här" för att börja spara pengar redan idag.

Sparkonto Sparbelopp Ränta Betyg
1 Multitude Bank Från 300 kr 3,1 - 4,2%
2 Savelend Från 500 kr 7 - 9%
3 Avanza Från 100 kr Upp till 1,20%
Kontakta oss på [email protected].