Riskfri ränta

Riskfri ränta är den ränta som du kan placera dina pengar till absolut riskfritt. Begreppet riskfri ränta brukar användas när något ska värderas.

Att spara i svenska statsobligationer, alltså obligationer som ges ut av svenska staten via Riksgälden, eller sätta in pengarna på ett räntekonto hos en bank med statlig insättningsgaranti brukar betraktas som de sparalternativ som har lägst risk. Den förväntade avkastningen på dessa sparformer kallas riskfri ränta.

Den riskfria räntan brukar ligga mellan 2,5 och 5 procent eller lägre med hänsyn till inflationen. I värderingssammanhang utgår man däremot gärna från ett genomsnitt på lång sikt, kanske 3,5 procent.

När används riskfri ränta?

Den riskfria räntan används till exempel när man ska avgöra vilken avkastning du kan förvänta dig när du investerar i aktier så att du kan jämföra med andra investeringsalternativ. Den riskfria räntan kan ses som den lägsta avkastningsnivå som alla kan få på sina sparpengar utan att behöva riskera att förlora någonting.

Aktier måste alltså ge högre avkastning än den riskfria räntan för att vara värt en investering. Om du placerar i aktier tar du ju en betydligt större risk än om du köper obligationer eller sparar på ett bankkonto.

De stora investerarna vill därför ha en extraersättning för att satsa på aktiemarknaden istället för på riskfria räntor. En sådan ersättning kallas riskpremie och varierar mellan fyra och sex procent. Om aktiemarknaden är orolig vill investerarna ha en högre riskpremie, om den är lugn så sjunker riskpremien.

Hitta bästa riskfria räntan

Här hittar du den bästa riskfria räntan på nätet just nu. Välj vilken riskfri ränta som passar dig bäst och klicka "Ansök här" för att börja spara pengar redan idag.

Sparkonto Sparbelopp Ränta Betyg
1 Multitude Bank Från 300 kr 3,1 - 4,2%
2 Savelend Från 500 kr 7 - 9%
3 Avanza Från 100 kr Upp till 1,20%
Kontakta oss på [email protected].
Kontakta oss på [email protected].