Stibor ränta

Stibor, står för Stockholm Interbank Offered Rate, och är en daglig referensränta, beräknad på medelvärdet av de räntor som de svenska storbankerna, det vill säga SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Danske Bank sätter när de lånar ut pengar (svenska kronor) utan säkerhet till varandra. Stibor-noteringarna publiceras varje vardag kl 11. Stibor -räntan har olika löptider, upp till sex månader. Den kortaste löptiden har beteckningen ”T/N” som betyder Tomorrow/Next och räknas från och med imorgon (”tomorrow”) till dagen efter imorgon (”next”).

När används Stibor-ränta?

Stibor-räntan fungerar som referens vid räntesättningen eller prissättningen av derivatinstrument. Stibor-räntan används också på den så kallade interbankmarknaden, det vill säga bankernas egen marknad när de lånar ut eller in pengar sinsemellan. Bankernas behov av pengar kan delvis täckas av kundernas insättning på deras bankkonton, men vanligtvis räcker inte detta för att täcka bankernas utlåning. Så för att täcka annan utlåning behöver bankerna någon typ av extern finansiering – då alltså Stibor-räntan används. Eftersom bankerna själva lånar pengar med Stibor-ränta får denna ränta också betydelse när de i nästa led lånar ut pengar till dig som bankkund. Om en bank som behöver täcka ett eget underskott får betala en hög Stibor-ränta för pengarna är den inte så benägen att låna ut mer pengar till dig som kund till en lägre ränta.

Hitta lån som följer stibor räntan

Genom låneförmedlare kan du hitta lån som följer stibor räntan genom att jämföra flera banker med endast en ansökan. Du väljer sen själv vilket lån som verkar bäst.

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Ferratum 5000 - 600 000 kr Minst 20 år
2 Comboloan 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 5000 - 600 000 kr Minst 18 år
Kontakta oss på [email protected].